fbpx

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ในอาหารคืออะไร

ปฏิกิริยา oxidation ในอาหาร

ในความหมายในทางวิทยาศาสตร์ของคำว่าปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) หมายถึงปฏิกิริยาที่โมเลกุลหรืออะตอมมีการสูญเสียอิเล็กตรอนจากวงโคจรให้กับโมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน (reduction) จะเกิดคู่กัน สารที่ทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนเรียกว่า ตัวรีดิวซ์ (reducing agent) และเรียกสารที่ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนนี้ว่า ตัวออกซิไดส์ (oxidizing agent) โดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน มักจะเกี่ยวข้องกับออกซิเจน แต่เมื่อปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นกับอาหารจะเป็นอย่างไร วันนี้ SUMIRE มีคำตอบ ไปดูพร้อมๆกันเลย!

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในอาหาร

ปฏิกิริยา oxidation ในอาหาร

เกิดจากการที่มีออกซิเจนอยู่ในถุงบรรจุภัณฑ์เป็นปริมาณที่มาก จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเพื่อไล่ออกซิเจนที่อยู่ค้างในบรรจุภัณฑ์อาหารออกไป ซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันและไขมัน จะทำให้อาหารเกิดกลิ่นเหม็นหืน กลิ่นของรสชาติจะมีการเปลี่ยนแปลง และประโยชน์ของอาหารอาจลดลงได้

การป้องกัน

ปฏิกิริยา oxidation ในอาหาร

 

• เก็บอาหารในบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อย ไม่อยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไป
• ไม่วางอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ ไว้ใกล้เตาหรือที่มีอุณหภูมิสูง
• ไม่ควรเก็บหรือวางอาหารที่จะบรรจุภัณฑ์ไว้ข้างนอกนานจนเกินไป เพราะจะทำให้ออกซิเจนโดนอาหารเป็นจำนวนมาก
• เลือกใช้บรรจุภัณฑ์สินค้ามีความมิดชิดทึบ ไม่ให้โดนแสงหรือแสงแดด และไม่ให้อากาศเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ได้
• เลือกบร