fbpx

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า   

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท ทีเค8 โซลูชั่นส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนส่งเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ยกเว้น กรณีสินค้าสั่งผลิต

หมายเหตุ
1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า ได้ดังนี้
เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้า ติดต่อได้ที่ บริษัท ทีเค8 โซลูชั่นส์ จำกัด

2. การรับคืนสินค้า บริษัท ทีเค8 โซลูชั่นส์ จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่ทางบริษัท ทีเค8 โซลูชั่นส์ จำกัด ไม่มีสินค้าดังกล่าวในการเปลี่ยนให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7 – 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากลูกค้า

3. ขอสงวนสิทธิ์ ราคาสินค้า คือ ราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บ sumirethailand.com

4. แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ โดยติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่  โทร. 083-836-6439 ( จ-ศ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทางอีเมล sumirethailand@gmail.com

“เงื่อนไขการรับประกันสินค้า”

  1. บริษัทฯ ขอรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้านั้นๆ
  2. บริษัทฯ ขอรับประกันเฉพาะความชำรุดบกพร่องซึ่งเกิดจากใช้สินค้าตามปกติ แต่ไม่รวมถึงการใช้สินค้าในทางที่ผิดหรือไม่ได้ดูแลบำรุงรักษาสินค้าที่ดีพอสมควร
  3. บริษัทฯ ไม่รับประกันส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งสึกหรอไปตามสภาพการใช้งานตามปกติ
  4. บริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณี

ก. ใช้สินค้าในทางผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือใช้งานต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรจะเป็น

ข. มีการดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซม โดยช่างที่มิใช่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ

ค. รอยขีดข่วน สนิม รอยบุบสลาย ที่เกิดขึ้นจากการถูกกระทบ ตกกระแทก ถูกเคมีบางชนิด ภัยธรรมชาติหรือเก็บไว้ในอุณหภูมิสูงเกินไป หรือจากสภาพการใช้งาน หรือสิ่งแวดล้อมอันเป็นปกติของเครื่องใช้ทั่วไป

5. บริษัทฯ ขอรับประกันให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทฯ หรือตัวแทนเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าที่ใช้แล้วซึ่งผู้ซื้อขายทอดให้บุคคลที่สามและอื่นๆ

“การรับเรื่องร้องเรียน” นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง sumirethailand.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด“รายละเอียดการดำเนินการ”  ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายัง sumirethailand.com หรือช่องทางดังต่อไปนี้

1. ทางโทรศัพท์ 02-077-5847 ,083-836-6439 เวลาทำการ จ-ศ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

2. ทางอีเมล : sumirethailand@gmail.com

เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางลูกค้า ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตอบกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับร้องเรียน