fbpx

เวย์โปรตีน (Whey protein) คืออะไร จำเป็นต้องรับประทานหรือไม่

เวย์โปรตีน (Whey Protein) เป็นโปรตีนที่สกัดมาจากนมวัว โดยผ่านกระบวนการที่แยกเวย์ออกจากเคซีน ซึ่งเป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่งในน้ำนม แล้วนำมาแปรรูปเป็นผงหรือรูปแบบอื่นๆ เวย์โปรตีนเป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬาและผู้ที่ต้องการเพิ่มปริมาณโปรตีนในอาหาร เนื่องจากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่ครบถ้วนและย่อยง่าย

 

เวย์โปรตีน คืออะไร

เวย์โปรตีน (Whey protein) คือ โปรตีนนมคุณภาพสูงที่สกัดจากน้ำนมวัวที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนในปริมาณสูงที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เวย์โปรตีนผลิตโดยการนำน้ำนมวัวมาผ่านกรรมวิธีการสกัดเพื่อแยกเอาคาร์โบไฮเดรตและไขมันออกให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ซึ่งโปรตีนสกัดเข้มข้นบริสุทธิ์นำมาผ่านกระบวนการทำให้แห้งเป็นผงพร้อมดื่ม โดยมีการแต่งกลิ่นและรสชาติเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภค

เวย์โปรตีนถูกแปรรูปให้เข้มข้นขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันในบางส่วน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคล และวัตถุประสงค์ในการดื่มที่แตกต่างกัน เวย์โปรตีนในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด ได้แก่ เวย์โปรตีนไอโซเลต (whey protein isolate) เวย์โปรตีนเข้มข้น หรือ เวย์โปรตีนคอนเซนเทรต (whey protein concentrate) เวย์โปรตีนไฮโดรไลเสต (whey protein hydrolysate) และโปรตีนไฮโดรไลซ์ (hydrolyzed protein) เวย์โปรตีนเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และให้ปริมาณโปรตีนสูงกว่าอาหารตามธรรมชาติทั้งหมด

 

เวย์โปรตีน 3 ชนิด

เวย์โปรตีนหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ เวย์โปรตีนคอนเซนเทรต (whey protein concentrate) เวย์โปรตีนไอโซเลต (whey protein isolate) และเวย์โปรตีนไฮโดรไลเสต (whey protein hydrolysate)

  • เวย์โปรตีนคอนเซนเทรต (whey protein concentrate: WPC) เป็นเวย์โปรตีนที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดาผงเวย์โปรตีนทั้ง 3 ชนิด โดยมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ระหว่าง 58-89% และมีไขมัน แลคโตส และเปปไทด์ชนิดที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ระดับความเข้มข้นของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตที่น้อยที่สุดอยู่ที่ 50% ในขณะที่ระดับความเข้มข้นของโปรตีนสูงที่สุดอยู่ที่ 90% เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกาย ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ และผู้ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มน้ำหนัก
  • เวย์โปรตีนไอโซเลต (whey protein isolate: WPI) เป็นเวย์โปรตีนที่มีระดับความเข้มข้นของเวย์โปรตีนอยู่ที่ 95% โดยมีแลคโตส และไขมันเป็นส่วนประกอบน้อยที่สุดที่ประมาณ 5% เหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจออกกำลังกายเพื่อควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรต และไขมันรวมถึงต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้กระชับขึ้น
  • เวย์โปรตีนไฮโดรไลเสต (whey protein hydrolysate) เป็นเวย์โปรตีนที่มีระดับความเข้มข้นของเวย์โปรตีนสูงที่สุดถึง 99% เป็นเวย์โปรตีนที่มีราคาแพงที่สุดในบรรดาเวย์โปรตีนทั้งหมด ถือเป็นเวย์โปรตีนที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) หรือกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลเล็กลงเพื่อให้ง่ายต่อการดูดซึมของร่างกายในการนำไปใช้ เป็นรูปแบบเวย์โปรตีนที่ละลายน้ำได้ดีที่สุดและถูกย่อยในร่างกายได้เร็วที่สุด ช่วยส่งเสริมโภชนาการและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกายในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และถือเป็นเวย์โปรตีนที่ดีที่สุด

 

ประโยชน์ของเวย์โปรตีน