fbpx

มาตราฐานการรับรอง GMP และ HACCP มีอะไรบ้าง

ถ้าพูดถึงมาตรฐานการควบคุมการผลิตอาหาร เพื่อผลิตสินค้าให้ สะอาดถูกหลักอนามัย ไม่มีสารเคมีตกค้างหรือเจือปน รวมไปถึงการรับรองเพื่อการันตีว่าผลผลิตหรือวัตถุดิบ รวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆของอาหาร ในโรงงานเหล่านั้น ตรงไปตามมาตรฐานการผลิต และถูกต้องตามมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้  แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงมาตราฐานการควบคุมการผลิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราฐานการผลิตโดยเฉพาะด้านอาหารก็คือ มาตราฐานการควบคุมการผลิตอาหาร GMP และ HACCP เราเริ่มไปทำความรู้จักกับมาตราฐาน GMP และ HACCP กันเลยครับ

GMP คืออะไรสำคัญอย่างไร

 

                 เราเริ่มกันที่มาตรฐานการควบคุมการผลิตอย่าง GMP ซึ่งมาตราฐานนี้ย่อมาจาก (Good Manufacturing  Practice) เป็นมาตราฐานหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงเป็นระบบประกันคุณภาพก่อนนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพ อย่าง ISO 9000 ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปกันครับผม โดย GMP จะเป็นระบบประกันคุณภาพทางด้านอาหารที่ถูกพิสูจน์และรับรองจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกว่าอาหาร หรือวัตถุดิบนั้นมีความปลอดภัยโดยเริ่มตั้งแต่สถานที่ประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิต  วัตถุดิบ การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ  ตลอดจนการขนส่ง โดยจะมีการรวบรวบระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการจัดการที่ดีด้านสุขอนามัย ดังนั้นหากปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ได้หมด ก็จะได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมการผลิต อย่าง GMP ไปเลยครับเพื่อน ๆ

มาตรฐาน GMP มีอะไรบ้าง

           ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เอาหลักเกณฑ์ GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นมา  โดยแบ่งประเภทของ GMP เป็นสองประเภทคือ

  1. GMP แบบทั่วไป (General GMP)

เป็นมาตรฐานแบบทั่วไป เป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป

      2. GMP แบบ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP)
เป็นมาตรฐานข้อกำหนดเพิ่มเติมจากแบบทั่วไป จะเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับลักษณะผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่น น้ำดื่ม ยา และเครื่องสำอาง

ประเภทอาหารที่มีการบังคับใช้ GMP ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก น้ำแข็ง นมโค นมเปรี้ยว สีผสมอาหาร ชา กาแฟ และวิตามิน เป็นต้นนะครับ แบบนี้หากเพื่อนๆใช้ผลิตภัณฑ์ และ รับประทานอาหารที่มีการรับรอง หรือ ผ่านการตรวจสอบและมีเครื่องหมาย GMP แล้วละก็ เพื่อน ๆ ก็สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างปลอดภัยหายห่วงเลยทีเดียวเชียวครับ

มาตรฐานการรับรอง HACCP คืออะไร