fbpx

กลับมาสู้กับฝุ่น PM 2.5 ด้วยอาหารเสริม บำรุงร่างกาย

เมื่อเราต้องกลับมาเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 อีกครั้ง เราจำเป็นต้องมีการรับมือที่ดีกว่าเดิม เพื่อสุขภาพร่างกายและปอดของเรา วันนี้ สุมาลี จึงนำประเด็นสำคัญพร้อมทั้งการเลือกรับประทานอาหารอย่างไร ที่สามารถช่วยบำรุงร่างกายและปอดของเราได้ หากใครกังวลกับเรื่องนี้อยู่ก็ไปชมพร้อมๆกันได้เลย

 

ประเด็นสำคัญ

  • ฝุ่นละออง 5 สามารถถูกสูดเข้าลึกถึงทางเดินหายใจและปอด ก่อให้เกิดการระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หอบหืด หัวใจวายเฉียบพลัน หลอดเลือดสมองตีบ และที่อันตรายที่สุดอาจถึงขั้นเป็นมะเร็งปอด
  • ควรงดออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่มีภาวะหมอกควันและฝุ่นสูง เนื่องจากการใช้แรงมากหรือการหายใจแรง อาจยิ่งเพิ่มการสูดเอาละอองฝุ่น 5 เข้าสู่ทางเดินหายใจและปอดมากขึ้น
  • การสวมหน้ากาก N95 ต้องทำอย่างถูกวิธี หมั่นกระชับหน้ากากไม่ให้หลวม และไม่ควรนำหน้ากากใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หากมีฝุ่นละอองหนาเกินไป

 

สารอาหารที่ช่วยต่อต้าน PM 2.5

  • น้ำมันปลา Heart rate variability (HRV) คือ การผันแปรของการเต้นของหัวใจ ถ้าอัตราการผันแปรต่ำ หมายถึงร่างกายกำลังมีภาวะเครียดซึ่งอาจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหรือปัจจัยอื่นPM 2.5 มีส่วนทำให้อัตราการผันแปรนี้ลดลงในผู้สูงอายุมีการพบว่า น้ำมันปลาช่วยลดผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ต่ออัตราการผันแปรของหัวใจในผู้สูงอายุได้
  • วิตามินC และ E  เป็นสาร antioxidant ตัวสำคัญ ตัวหนึ่งละลายในน้ำ อีกตัวละลายในน้ำมัน/ไขมัน ร่างกายของพวกเขามีระดับเอ็นไซม์ที่ทำหน้าที่เป็น antioxidant ต่อต้านสารพิษลดลง ในขณะที่ระดับของ SOD สูงขึ้น หมายความว่าร่างกายกำลังเครียดจากการต้องจัดการกับมลพิษที่ได้รับเข้ามาอย่างหนัก การได้รับวิตามิน C และ E ช่วยเพิ่มการทำงานของเอ็นไซม์ และบำรุงระดับ antioxidant ในร่างกายทั้งที่เป็นเอ็นไซม์และไม่เป็นเอ็นไซม์
  • วิตามินB เป็นกลุ่มของวิตามินที่สำคัญต่อเมทาบอลิซึมของเซลล์ เมื่อร่างกายได้รับมลภาวะ ร่างกายจะทำงานหนักขึ้น ทั้งอัตราการเต้นของหัวใจ ความแปรผันของการเต้น และจำนวนเม็ดเลือดขาว จะสูงขึ้นทั้งหมด วิตามิน B มีส่วนลดผลกระทบของ5 ต่อร่างกาย ทำให้ระบบเหล่านี้ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป

 

เทคนิคการเลือกรับประทานอาหาร